Rozpoczęcie rewitalizacji kamienicy mieszczącej się
w Poznaniu przy ulicy Polnej 21.